Sneldiagnostiek (medewerkers) - testversie

Zoals eerder deze week aangekondigd door Jessica Vogel ontvangt u hierbij een vragenlijst over sneldiagnostiek.

Deze vragenlijst heeft tot doel om te meten hoe medewerkers van oncologische zorgketens het aanbod van sneldiagnostiek ervaren. De vragenlijst bestaat uit twee onderdelen:

a)      Algemene vragen

b)      Uw ervaringen met het aanbod van sneldiagnostiek

Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze vragenlijst binnen twee weken wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig.

Na afloop van het onderzoek worden uw persoonlijke gegevens vernietigd.


IQ healthcare