Evaluatie diagnostiek - na intakegesprek

Deze vragenlijst heeft tot doel om inzicht te krijgen hoe patiënten zich voelen tijdens de diagnosefase en hoe zij deze fase ervaren. Zo kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen van patiënten. De vragenlijst bestaat uit drie onderdelen:

a)      Algemene vragen

b)      Uw huidige gevoelstoestand

c)       Uw ervaringen met de diagnosefase

Onderdeel a en b vult u na het intakegesprek in. Onderdeel b vult u na het diagnosegesprek nogmaals in, tezamen met onderdeel c. Het invullen van de vragenlijsten duurt in totaal ongeveer 15 minuten.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. De resultaten worden anoniem verwerkt. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling.

IQ healthcare