Evaluatie diagnostiek - na tweede intakegesprek

Zoals eerder aangekondigd wordt u nu, na het tweede intakegesprek, nogmaals verzocht om de vragen over uw huidige gevoelstoestand te beantwoorden.

Deze vragenlijst heeft tot doel om inzicht te krijgen hoe patiënten zich voelen tijdens de diagnosefase en hoe zij deze fase ervaren. Zo kan de zorg beter afgestemd worden op de wensen van patiënten.

Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat niemand ooit zal weten wie welke antwoorden heeft gegeven. Wij stellen het bijzonder op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Deelname aan dit onderzoek is vrijwillig. De resultaten worden anoniem verwerkt. Het wel of niet meedoen heeft geen enkele invloed op uw eventuele verdere behandeling.


IQ healthcare